Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-06-22 12:16:59 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej

Ogłoszenie o naborze - pobierz

Informacja dla osób ubiegających się o zatrudnienie w UG - pobierz

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie - pobierz

Oświadczenie dla kandydata obiegającego się o prace - pobierz

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych i wykorzystaniu wizerunku - pobierz

Zobacz również: