Informacja o jakości wody przeznaczonej do spożycia w 2018 rokuDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2018-04-24 14:27:08

.Załączone pliki:

Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2017 r. dla wodociągu publicznego Czarnocin z dnia 10.01.2018 r
(OcenaCzarn10012018.pdf - 1154.432 KB) Data publikacji: 2018-01-23 14:14:33 Redaktor: Piotr Giereś
Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za okres 2017 r. dla wodociągu sieciowego Zagaje Stradowskie z dnia 10.01.2018 r.pdf
(OcenaZagStrad10012018.pdf - 2045.621 KB) Data publikacji: 2018-01-23 14:16:27 Redaktor: Piotr Giereś
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin z dnia 02.02.2018 r
(Czarn30012018kont.pdf - 1522.215 KB) Data publikacji: 2018-02-15 13:56:01 Redaktor: Piotr Giereś
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Czarnocin z dnia 30.01.2018 r. - monitoring kontrolny
(ocenaCzarn02022018..pdf - 794.823 KB) Data publikacji: 2018-02-15 13:56:31 Redaktor: Piotr Giereś
Roczna, obszarowa ocena jakości wody do spożycia przez ludzi na terenie gminy Czarnocin z dnia 10.01.2018 r.
(RocznaCzarn10012018.pdf - 3061.621 KB) Data publikacji: 2018-03-26 14:22:01 Redaktor: Piotr Giereś
Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi w wodociągu publicznym Czarnocin z dnia 29.03.2018 r.
(BiezocCzar29032018.pdf - 828.393 KB) Data publikacji: 2018-04-05 12:08:22 Redaktor: Piotr Giereś
Sprawozdanie z badań wody z wodociągu Czarnocin z dnia 26.03.2018 r. - monitoring kontrolny
(SprawCzarn26032018mokont.pdf - 1586.434 KB) Data publikacji: 2018-04-05 12:09:04 Redaktor: Piotr Giereś
Powrót