Wersja do druku

Opublikowano: 2013-07-02 12:17:47

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Dostawa opału dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin

Wynik postepowania:
Informuje,że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn. „Dostawa opału dla nauczycieli emerytów z terenu gminy Czarnocin”prowadzone z trybie zapytania ofertowego zostaje unieważnione. Uzasadnienie Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 28 czerwca 2013r do godz. 10:00 złożono 3 oferty. Jeden z Oferentów złożył ofertę która nie spełniała wartości opałowej i cena wykonania zamówienia była rażąco niska .Ceny pozostałych ofert przekraczają kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na realizację zamówienia. Zamawiający dziękuje za przyjęcie zaproszenia do składania ofert oraz za przygotowanie i złożenie oferty.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 942
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2013-06-20 13:19:21
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu