Wersja do druku

Opublikowano: 2014-06-11 13:34:10

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Zakup pojemników na odpady komunalne

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych ofert na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym wybrano ofertę Nr 1 Wykonawcy: BIELICZTRADE Piotr Bielicy ul. Kielecka 23, 26-067 Promnik za cenę ofertową brutto - 92484,54 zł który spełnił wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym.Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1032
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-06-03 14:59:46
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu