Wersja do druku

Opublikowano: 2014-09-02 10:14:32

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Przebudowa drogi gminnej Zagajów- Bugaj, odcinek od km 0+000 do km 0+850, na dł. 850 mb, nawalny deszcz 2012 r.

Wynik postepowania:
W wyniku przeprowadzonego badania i oceny złożonych i niepodlegających odrzuceniu ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano ofertę nr 1 Wykonawcy: Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe SZAR - BUD s.c Szarbia Zwierzynecka 107, 28-530 Skalbmierz za cenę ofertową ryczałtową brutto - 190711,43 złPowrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 905
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2014-08-13 11:45:48
Opublikował: , data publikacji:
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu