Wersja do druku

Opublikowano: 2016-04-05 21:16:09

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Przedmiot przetargu:
Wykonanie Studium Wykonalności wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, a także nanoszenia wszelakich korekt i uwag oraz składania wyjaśnień na etapie oceny formalnej i merytorycznej, które zostaną zgłoszone przez Zamawiającego lub Instytucję Zarządzającą dla zadania "Zakup średniego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Sokolinie"

Wynik postepowania:
Protokół z wyboru Wykonawcy - pobierz



Powrót

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 792
Wprowadził do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-03-30 14:42:05
Opublikował: Piotr Giereś, data publikacji: 2016-03-30 14:42:26
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu