Zawiadomienie o terminie realizacji zadania pn. Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin

2014-04-22 11:04:24 Ogłoszenia

.

Zawiadomienie dostępne jest pod adresem: http://bip.czarnocin.com.pl/pliki/zawoswiet2014.pdf

Zobacz również: