Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

2019-02-01 09:38:24 Ogłoszenia

. więcej»

OBWIESZCZENIE WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2019 r.

2019-01-18 09:18:05 Ogłoszenia

. więcej»

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI przeznaczonych do sprzedaży

2018-12-28 13:25:17 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-12-21 10:38:40 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-12-19 14:40:44 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwach Gminy Czarnocin

2018-12-17 12:26:29 Ogłoszenia

. więcej»

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO

2018-12-03 13:05:24 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Czarnocin

2018-11-30 14:28:57 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Krzyż

2018-11-23 14:40:47 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Będziaki

2018-11-22 14:47:38 Ogłoszenia

. więcej»