Zapytanie ofertowe na wykonanie rozgraniczenia nieruchomości położonych w obrębie Swoszowice. Znak BG.6830.2.2020.

2020-09-16 17:03:32 Ogłoszenia

. więcej»

Dostawa i montaż 2 garaży blaszanych ocynkowanych o konstrukcji z profili ocynkowanych wraz z posadowieniem i przytwierdzeniem na płytach wylewanych w miejscowości Czarnocin

2020-09-16 16:49:12 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu dowodów i materiałów niezbędnych do wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn:

2020-09-04 08:04:48 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-08-28 17:54:02 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu

2020-08-05 16:51:03 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia Przebudowa drogi Czarnocin- Koryto- Kamyszów działki nr ewid. 405, 132/2. Odcinek od km 2+ 751 do km 4+ 251, na dł. 1500 mb

2020-07-29 16:25:52 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2020-07-24 15:01:48 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy

2020-07-10 16:46:41 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz zawierający lokal użytkowy stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczony do oddania w najem w trybie bezprzetargowym

2020-06-26 13:50:37 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej numerem działki 608/1 o powierzchni 0,6287 ha w obrębie Stradów

2020-06-05 13:01:01 Ogłoszenia

. więcej»