Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

2015-03-11 12:52:29 Ogłoszenia

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. Z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm./, Uchwały Rady Gminy NR XVIII/135/2012 z dnia 29.03.2012r., oraz Uchwały Rady Gminy Nr XXXIII/243/2013 z dnia 27.06.2013r. Wójt Gminy Czarnocin podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Działka niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów numerem 75 o pow. 0,02 ha położona w miejscowości Mikołajów, zapisana w KW K[1]/00038349/7. Działka położona w miejscowości Mikołajów w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących zabudowań gospodarstwa rolnego. Posiada regularny kształt zbliżony do prostokąta. W większości teren nierówny, porośnięty trawą, pośrodku działki występuje zagłębienie terenu (dół) w którym zbierają się wody gruntowe i opadowe, grunt podmokły. Dojazd do działki zrealizowany jest bezpośrednio z drogi gminnej. Nieruchomość przeznaczona jest do sprzedaży w drodze przetargu. Cena wywoławcza – 1 266 zł Do ceny otrzymanej w przetargu zostanie doliczony podatek Vat, zgodnie z obowiązującymi w dniu sprzedaży przepisami. W dniu publikacji tj. 11.03.2015r. sprzedaż działki jest zwolniona z podatku Vat. Nabywca ponosi koszty związane z zawarciem notarialnej umowy sprzedaży. Wykaz wywiesza się na okres od 11 marca 2015 r. do 01 kwietnia 2015r. Osoby którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami mogą w terminie od 11 marca 2015 r. do 23 kwietnia 2015 r. składać oświadczenia o zamiarze skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu nieruchomości. Kontakt: Artur Godzisz nr.tel. 41 35 12 028 wew 235

Skan ogłoszenia- pobierz

Zobacz również: