Obwieszczenie o wydaniu decyzji - Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej

2016-07-12 13:09:56 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin zawiadamia, że zgodnie z art. 10, art. 61 §1 i §4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2016 poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 § 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2016 roku poz. 778 z późn. zm.) w dniu 12.07.2016 roku została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn. „Przebudowa i rozbudowa sieci elektroenergetycznej”

 w ramach zadania pod nazwą „ PBW na przebudowę sieci elektroenergetycznej SN i nn w m. Michałowice gm. Czarnocin –RE Busko”. Inwestycja zlokalizowana będzie na działkach o numerach ewidencyjnych: 40, 41, 43, 48/1, 53, 54, 61, 62, 63 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 110, 112, 113, 114/1, 114/2, 115/1, 115/2, 116, 117, 118/2, 118/3, 118/4, 119, 121, 122/1, 122/2, 123, 124/1, 124/2, 125, 126, 127, 128, 129, 143, 145, 149, 150/1, 150/2, 150/3, 151, 161, 162, 164, 169/1, 169/2, 170/2, 170/3, 170/4, 171/2, 171/3, 171/4, 171/5, 172, 173, 174, 175/1, 175/2, 176, 244/3, 244/4, 245, 247/1, 247/2, 289, 290, 292, 293, 294 położonych w miejscowości Michałowice, gm. Czarnocin

Z treścią decyzji, o której mowa powyżej, a także dokumentacją sprawy, można zapoznać się w Referacie Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji (piętro II, pokój 26) Urzędu Gminy w Czarnocinie, Czarnocin 100, 28-506 Czarnocin codziennie w godzinach pracy Urzędu tj. 7:00- 15:00.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Zobacz również: