Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego pn.: „Budowa elektroenergetycznej linii średniego napięcia w miejscowości Soboszów gm. Czarnocin na dzia

2017-09-04 12:25:02 Ogłoszenia

.

Obwieszczenie - pobierz

Zobacz również: