Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury (województwo świętokrzyskie) oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

2018-02-23 12:48:03 Ogłoszenia

.

Zgodnie z treścią § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję, co następuje:

LICZBA URZĘDNIKÓW WYBORCZYCH W POSZCZEGÓLNYCH GMINACH NA OBSZARZE WŁAŚCIWOŚCI DELEGATURY (WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE)

Lp. Nazwa jednostki Liczba
urzędników wyborczych
1 m.n.p.p Kielce 7
2 m. Ostrowiec Świętokrzyski 5
3 m. Skarżysko-Kamienna 4
4 m. Starachowice 4
5 m.gm. Bodzentyn 2
6 m.gm. Busko-Zdrój 4
7 m.gm. Chęciny 2
8 m.gm. Chmielnik 2
9 m.gm. Ćmielów 2
10 m.gm. Daleszyce 2
11 m.gm. Działoszyce 2
12 m.gm. Jędrzejów 4
13 m.gm. Kazimierza Wielka 3
14 m.gm. Końskie 4
15 m.gm. Koprzywnica 2
16 m.gm. Kunów 2
17 m.gm. Łagów 2
18 m.gm. Małogoszcz 2
19 m.gm. Morawica 2
20 m.gm. Opatów 3
21 m.gm. Osiek 2
22 m.gm. Ożarów 2
23 m.gm. Pińczów 4
24 m.gm. Połaniec 2
25 m.gm. Radoszyce 2
26 m.gm. Sandomierz 4
27 m.gm. Sędziszów 2
28 m.gm. Skalbmierz 2
29 m.gm. Staszów 4
30 m.gm. Stąporków 2
31 m.gm. Stopnica 2
32 m.gm. Suchedniów 2
33 m.gm. Wąchock 2
34 m.gm. Wiślica 2
35 m.gm. Włoszczowa 3
36 m.gm. Zawichost 2
37 gm. Baćkowice 2
38 gm. Bałtów 2
39 gm. Bejsce 2
40 gm. Bieliny 2
41 gm. Bliżyn 2
42 gm. Bodzechów 2
43 gm. Bogoria 2
44 gm. Brody 2
45 gm. Czarnocin 2
46 gm. Dwikozy 2
47 gm. Fałków 2
48 gm. Gnojno
2
49 gm. Gowarczów 2
50 gm. Górno 2
51 gm. Imielno 2
52 gm. Iwaniska 2
53 gm. Kije 2
54 gm. Klimontów 2
55 gm. Kluczewsko 2
56 gm. Krasocin 2
57 gm. Lipnik 2
58 gm. Łączna 2
59 gm. Łoniów 2
60 gm. Łopuszno 2
61 gm. Łubnice 2
62 gm. Masłów 2
63 gm. Michałów 2
64 gm. Miedziana Góra 2
65 gm. Mirzec 2
66 gm. Mniów 2
67 gm. Moskorzew 2
68 gm. Nagłowice 2
69 gm. Nowa Słupia 2
70 gm. Nowy Korczyn 2
71 gm. Obrazów 2
72 gm. Oksa 2
73 gm. Oleśnica 2
74 gm. Opatowiec 2
75 gm. Pacanów 2
76 gm. Pawłów 2
77 gm. Piekoszów 2
78 gm. Pierzchnica 2
79 gm. Radków 2
80 gm. Raków 2
81 gm. Ruda Maleniecka 2
82 gm. Rytwiany 2
83 gm. Sadowie 2
84 gm. Samborzec 2
85 gm. Secemin 2
86 gm. Sitkówka-Nowiny 2
87 gm. Skarżysko Kościelne 2
88 gm. Słupia (Jędrzejowska) 2
89 gm. Słupia Konecka 2
90 gm. Smyków 2
91 gm. Sobków 2
92 gm. Solec-Zdrój 2
93 gm. Strawczyn 2
94 gm. Szydłów 2
95 gm. Tarłów 2
96 gm. Tuczępy 2
97 gm. Waśniów 2
98 gm. Wilczyce 2
99 gm. Wodzisław 2
100 gm. Wojciechowice 2
101 gm. Zagnańsk 2
102 gm. Złota 2

ZASADY DOKONYWANIA ZGŁOSZEŃ KANDYDATÓW NA FUNKCJĘ URZĘDNIKA WYBORCZEGO

Ustawowe wymogi, które muszą spełniać kandydaci na urzędników wyborczych:

Kandydaci na urzędnika wyborczego w gminie z obszaru województwa świętokrzyskiego składają zgłoszenia w terminie do dnia 14 marca 2018 r. (środa) na adres:

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Kielcach
al. IX Wieków Kielc 3
25-516 Kielce
(budynek „C” Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, IV piętro, pok. 423)
od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30

z dopiskiem na kopercie „Zgłoszenie – Urzędnik Wyborczy”.

W razie wysłania zgłoszenia pocztą o dotrzymaniu terminu decyduje data wpływu przesyłki do Delegatury, a nie data jej nadania. 

W zgłoszeniu podaje się:

Do zgłoszenia dołącza się kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego potwierdzoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę.

Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego stanowi załącznik do informacji.

Zgłoszenia nie spełniające wymogów Kodeksu wyborczego lub otrzymane po terminie pozostają w Delegaturze bez rozpatrzenia.

„W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.”

 

Kielce, dnia 21 lutego 2018 r.

Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kielcach: Adam Michcik

Więcej na stronie: https://kielce.kbw.gov.pl/

Skan informacji - pobierz

Zobacz również: