Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak : BG.6840.1.2.2018

2019-07-23 10:57:43 Ogłoszenia

.

OGŁOSZENIE O TRZECIM PRZETARGU - pobierz

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa - pobierz

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa - pobierz

Mapa nr 1 z lokalizacją działki 335 Sokolina - pobierz

Zobacz również: