Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia- roboty budowlane

2019-09-10 08:37:57 Ogłoszenia

Ogłoszenie nr 510188348-N-2019 z dnia 09.09.2019 r o udzieleniu zamówienia na przebudowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Będziaki.

ogłoszenie  pobierz

Zobacz również: