Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak:BG.6840.3.2.2019

2020-04-17 13:35:16 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia o przetargu - pobierz 

Mapa lokalizacji działki - pobierz

Wzór oświadczenia mal. wspólność majątkowa - pobierz

Wzór oświadczenia mal. rozdzielność majątkowa - pobierz

Zobacz również: