Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak:BG.6840.3.1.2019.

2020-04-17 14:03:19 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia o przetargu - pobierz

Mapa lokalizacji działki - pobierz

Wzór oświadczenia mal. wspólność majątkowa - pobierz

 Wzór oświadczenia mal. rozdzielność majątkowa - pobierz

Zobacz również: