Informacja o wynikach naboru na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-28 09:35:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami

2018-03-27 11:06:34 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-03-14 10:02:20 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent ds. ochrony zabytków, kultury i współpracy z organizacjami więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-27 10:44:57 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. budownictwa w Referacie Budownictwa i Geodezji

2018-02-27 10:41:38 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-23 12:55:28 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2018-02-14 13:43:07 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw budownictwa więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2018-02-13 11:20:54 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie więcej»

Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-27 08:11:12 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2017-10-16 13:10:57 Ogłoszenia o naborze

. więcej»