Wykaz nieruchomości przeznaczonej

2015-07-06 10:16:41 Ogłoszenia

Wójt Gminy Czarnocin działając na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r. poz. 782 z późn.zm.)

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy w Czarnocinie w dniu 06.07.2015 roku został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego. Wykaz dotyczy nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 152 o pow. 1,03 ha, obręb Michałowice, gmina Czarnocin.
Informacji udziela Referat Rolnictwa, Budownictwa i Geodezji tut. Urzędu, tel. 41 35 12 028 wew. 235

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - pobierz

Zobacz również: