Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Wersja do druku

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Zał. 2 - Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Zał. 3 -  Oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy innych niż dochody podlegające opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych
(dz. U. Z 2012 r. Poz. 361, z późn. Zm.)


Zał. 4 - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres świadczeniowy

Zał. 5 - Zaświadczenie/oświadczenie o uczęszczaniu osoby uprawnionej do szkoły lub szkoły wyższej

Zał. 7 - Oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów

Oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy

Wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

Wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego

Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

 Zał 2 - oświadczenie członka rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, innych niż dochody podlegające opodatkowaniu Podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. O podatku dochodowym od osób fizycznych (dz.u. Z 2012 r. Poz. 361 z późn. Zm.)

Zał 3 - oświadczenie członka rodziny rozliczającego się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

 

Zał 4 - oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Busku-Zdroju


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej

Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności

Wniosek w sprawie wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dziecka wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Busku-Zdroju

Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności w Busku-Zdroju

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 7752

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2016-06-29 10:20:32
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2016-06-29 11:25:10
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2016-06-30 07:52:39
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony