Archiwum przetargów

Opublikowany: 2023-08-25 20:45:11
Wygasł: 2023-11-25

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany: 2023-08-08 19:28:36
Wygasł: 2023-08-25

BUDOWA PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

Opublikowany: 2023-06-19 14:57:05
Wygasł: 2023-09-20

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2023/2024

Opublikowany: 2023-04-27 20:19:09
Wygasł: 2023-07-27

Melioracja centrum miejscowości Czarnocin

Opublikowany: 2023-04-20 18:36:57
Wygasł: 2023-07-20

Przebudowa dróg w miejscowościach na których zlokalizowane było Państwowe Gospodarstwo Rolne

Opublikowany: 2023-03-14 18:24:17
Wygasł: 2023-06-14

Zagospodarowanie przestrzeni turystycznej w miejscowości Stradów

Opublikowany: 2023-02-24 17:48:13
Wygasł: 2023-05-24

Modernizacja infrastruktury kulturalnej na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2023-02-21 17:35:41
Wygasł: 2023-05-20

Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2022-07-28 17:02:25
Wygasł: 2022-10-10

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 143, odcinek od km 0+023 do km 0+090, na dł. 67 mb

Opublikowany: 2022-07-11 16:54:54
Wygasł: 2022-08-22

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin

Opublikowany: 2022-07-07 16:40:38
Wygasł: 2022-08-07

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2022-06-23 17:33:40
Wygasł: 2022-07-08

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku handlowo-usługowego na administracyjny wraz z wyposażeniem w miejscowości Czarnocin

Opublikowany: 2022-06-20 09:57:53
Wygasł: 2022-07-11

Dowóz i odwóz uczniów do szkół podstawowych na terenie Gminy Czarnocin w roku szkolnym 2022/2023

Opublikowany: 2022-05-31 17:14:04
Wygasł: 2022-09-30

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Czarnocin.

Opublikowany: 2022-04-25 17:15:55
Wygasł: 2022-06-01

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej wraz z przebudową drogi w przysiółku Budziszowice w miejscowości Malżyce

Opublikowany: 2022-04-14 20:15:30
Wygasł: 2022-05-17

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czarnocin.

Opublikowany: 2022-04-05 19:07:00
Wygasł: 2022-05-09

Przebudowa dróg na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2021-10-08 13:43:18
Wygasł: 2021-11-10

Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagajów, działki nr ewid. 169, 311, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dł. 100 mb:

Opublikowany: 2021-10-07 22:51:45
Wygasł: 2021-11-18

Remont drogi gminnej Zagajów- Zięblice, działki nr ewid. 311,186,744 odcinek od km 0+000 do km 0+204, na dł. 204 mb

Opublikowany: 2021-10-07 22:29:54
Wygasł: 2021-11-10

Remont drogi gminnej Mikołajów- Zagajów, działki nr ewid. 293, 311, odcinek od km 1+122 do km 1+542, na dł. 420 mb


znalezionych: 443 na 23 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>