Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy45052
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 42842
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 23410
Specyfikacje21673
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)17844
Protokoły z sesji17331
Uchwały Rady Gminy16872
Rada Gminy15178
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży13666
Statut13147
Elektroniczna Skrzynka Podawcza13146
RADNYCH GMINY13108
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY12688
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE12595
KLAUZULA INFORMACYJNA12347
Zarządzenia12328
Rada Gminy11547
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej11087
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin11063
Wzory druków10851
Plan Rozwoju Lokalnego10382
Majątek gminy9150
Sprawozdania budżetowe i finansowe9075
Program ochrony środowiska8985
Referat Budownictwa i Geodezji8964
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin8763
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej8685
Wójt Gminy8572
Obwieszczenia8482
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich8477
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8475
Referat finansowy8439
Plan Gospodarki Odpadami8350
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin7907
Plan zamówień publicznych7514
pozostałe6714
2011 rok.6549
Informacje o środowisku6528
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie6395
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych6288
[1] 2 3 4 5