Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy44518
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 41088
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 22591
Specyfikacje21066
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)17198
Protokoły z sesji16810
Uchwały Rady Gminy16174
Rada Gminy14636
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży13171
Statut12657
RADNYCH GMINY12538
Elektroniczna Skrzynka Podawcza12523
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY12054
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE12044
KLAUZULA INFORMACYJNA11858
Zarządzenia11767
Rada Gminy10990
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin10586
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10583
Wzory druków10261
Plan Rozwoju Lokalnego9874
Majątek gminy8647
Sprawozdania budżetowe i finansowe8552
Program ochrony środowiska8423
Referat Budownictwa i Geodezji8404
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8319
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej8188
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin8178
Wójt Gminy8027
Obwieszczenia7908
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich7906
Referat finansowy7888
Plan Gospodarki Odpadami7823
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin7401
pozostałe6552
Plan zamówień publicznych6313
2011 rok.6256
Informacje o środowisku6035
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5899
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych5793
[1] 2 3 4 5