Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy44321
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 40654
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 22274
Specyfikacje20868
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)16923
Protokoły z sesji16627
Uchwały Rady Gminy15952
Rada Gminy14456
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży13009
Statut12489
RADNYCH GMINY12372
Elektroniczna Skrzynka Podawcza12339
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE11876
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY11859
KLAUZULA INFORMACYJNA11683
Zarządzenia11506
Rada Gminy10810
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin10429
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10397
Wzory druków10083
Plan Rozwoju Lokalnego9697
Majątek gminy8485
Sprawozdania budżetowe i finansowe8371
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8277
Program ochrony środowiska8256
Referat Budownictwa i Geodezji8219
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej8041
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin8003
Wójt Gminy7836
Obwieszczenia7746
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich7720
Referat finansowy7701
Plan Gospodarki Odpadami7644
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin7165
pozostałe6511
2011 rok.6171
Informacje o środowisku5864
Plan zamówień publicznych5806
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5729
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych5626
[1] 2 3 4 5