Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 46828
Budżet Gminy45978
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 25391
Specyfikacje23093
Uchwały Rady Gminy19569
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)19086
Protokoły z sesji18512
Rada Gminy16159
Elektroniczna Skrzynka Podawcza15514
Statut15041
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży14672
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY14620
RADNYCH GMINY14616
Zarządzenia14042
Rada Gminy13776
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE13746
KLAUZULA INFORMACYJNA13663
Wzory druków12807
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej12674
Plan Rozwoju Lokalnego12088
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin11918
Plan zamówień publicznych11842
Referat Budownictwa i Geodezji10738
Wójt Gminy10709
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin10556
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich10536
Referat finansowy10334
Sprawozdania budżetowe i finansowe10150
Majątek gminy10061
Program ochrony środowiska9919
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej9687
Obwieszczenia9494
Plan Gospodarki Odpadami9296
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin8919
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8696
KLAUZULA INFORMACYJNA7781
Informacje o środowisku7535
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie7374
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych7242
Wybory samorządowe 2010 r.7034
[1] 2 3 4 5 6