Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 49014
Budżet Gminy47051
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 26692
Specyfikacje23790
Uchwały Rady Gminy21142
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)20029
Protokoły z sesji20012
Rada Gminy17073
Elektroniczna Skrzynka Podawcza16440
Statut16276
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży16035
Zarządzenia15769
Rada Gminy15733
WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY15656
RADNYCH GMINY15624
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE15569
KLAUZULA INFORMACYJNA14490
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej13894
Wzory druków13691
Plan zamówień publicznych13424
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin13074
Plan Rozwoju Lokalnego12925
Wójt Gminy11947
Sprawozdania budżetowe i finansowe11918
Referat Budownictwa i Geodezji11473
Majątek gminy11442
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin11363
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich11160
Program ochrony środowiska11135
Referat finansowy10871
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej10722
Obwieszczenia10584
Plan Gospodarki Odpadami10153
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin9887
KLAUZULA INFORMACYJNA9069
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8807
Informacje o środowisku8770
PROGRAM REWITALIZACJI GMINY CZARNOCIN8424
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych8076
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie7862
[1] 2 3 4 5 6