Statystyki wyświetleń stron

Tytuł stronyLiczba wyświetleń
Budżet Gminy44090
TRANSMISJA SESJI RADY GMINY 39847
Podział Organizacyjny Urzędu Gminy 21527
Specyfikacje20558
WŁADZE JEDNOSTEK POMOCNICZYCH (SOŁTYSI)16669
Protokoły z sesji16396
Uchwały Rady Gminy15657
Rada Gminy14222
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży12783
Statut12260
RADNYCH GMINY12096
Elektroniczna Skrzynka Podawcza12089
DYREKTORÓW I KIEROWNIKÓW JEDNOSTKEK PODLEGAJĄCYCH GMINIE11576
WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY11502
KLAUZULA INFORMACYJNA11457
Zarządzenia11261
Rada Gminy10561
Strategia Rozwoju Gminy Czarnocin10210
Klauzula informacyjna - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej10166
Wzory druków9832
Plan Rozwoju Lokalnego9459
Majątek gminy8267
ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ8214
Sprawozdania budżetowe i finansowe8148
Program ochrony środowiska8051
Referat Budownictwa i Geodezji7981
Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej7825
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czarnocin7752
Wójt Gminy7568
Obwieszczenia7515
Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich7471
Referat finansowy7466
Plan Gospodarki Odpadami7414
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin6936
pozostałe6454
2011 rok.6068
Informacje o środowisku5630
Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie5511
Wybory samorządowe 2010 r.5403
Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych5398
[1] 2 3 4 5