Archiwum stron

Lista archiwalnych wersji stron

Data archiwizowaniaTytuł
2021-07-22 21:18:492021 r.
2021-07-22 21:15:282021 r.
2021-07-19 11:44:492021 r.
2021-07-07 21:45:322021 r.
2021-06-30 08:32:28Gminna Biblioteka Publiczna w Czarnocinie
2021-06-20 21:15:25Urząd Gminy w Czarnocinie
2021-06-20 21:11:57Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnocinie
2021-06-20 21:09:44 Zespół Szkolno-Przedszkolny w Czarnocinie
2021-06-20 21:05:38 Szkoła Podstawowa w Cieszkowach
2021-06-20 20:58:18 Szkoła podstawowa w Sokolinie
2021-06-16 20:57:32OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 R
2021-06-16 20:55:35OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 r.
2021-06-16 20:51:31WÓJTA, ZASTĘPCY WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
2021-06-16 20:48:33WÓJTA, SKARBNIKA, PRZEWODNICZĄCEGO RADY GMINY
2021-06-14 21:19:582021 r.
2021-06-11 09:16:30OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 R
2021-06-11 09:12:37OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 R
2021-06-11 09:01:40RADNYCH GMINY
2021-06-11 08:45:52OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2020 r.
2021-06-09 19:57:59Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
2021-06-09 09:59:54OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 r
2021-06-09 09:59:35OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015 r
2021-06-09 09:58:14OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015
2021-06-09 09:57:59OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015
2021-06-09 09:55:36OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015
2021-06-09 09:54:27OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE ZA 2015
2021-05-31 09:37:34Wykaz osób fizycznych którym udzielono pomocy publicznej
2021-05-23 21:51:15Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2021-05-23 21:49:39Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
2021-05-21 18:49:042021 r.
2021-05-12 19:46:29 BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
2021-05-12 19:42:56 BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
2021-05-12 19:39:01Budżet Gminy 2020 rok
2021-05-12 16:51:55Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat - archiwum
2021-05-12 16:51:38Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat - aktualna
2021-05-12 16:48:03Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
2021-05-12 16:46:33Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
2021-05-12 16:42:40Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
2021-05-07 16:45:49Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
2021-05-05 17:29:31SPRAWOZDANIA ZA I KW. 2021 R