Informacje o środowisku

Wersja do druku

Karty typu A:
Wnioski o wydanie decyzji,
Wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych,
Wnioski o ustalenie programu dostosowawczego.

Karty typu B:
Decyzje i postanowienia,
Wskazania lokalizacyjne.

Karty typu C:
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów.

Karty typu D:
Polityki, strategie, plany lub programy.

Karty typu E:
Raporty oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko,
Sprawozdania, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej,
Analizy porealizacyjne,
Przeglądy ekologiczne,
Raporty o bezpieczeństwie,
Dokumentacje mierniczo-geologiczne zlikwidowanych zakładów górniczych,
Dane zawarte w księdze rejestrowej rejestru obszarów górniczych,
Karty informacyjne złóż kopalin, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 50 ust. 1 pkt.2 lit. a ustawy z dnia 4 lutego 1994 - Prawo geologiczne i górnicze,
Informacje o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,
Dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów.

Karty typu F:
Prognozy oddziaływania na środowisko,
Dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium,
Rozstrzygnięcia przekazane przez państwo podejmujące przedsięwzięcie, które może oddziaływać na środowisko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
Opracowania ekofizjograficzne,
Rejestry substancji niebezpiecznych
,
Wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska,
Rejestry poważnych awarii.

Karty typu G:
Wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska.

Karty typu H:
Zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

Karty typu I:
Inne dokumenty.

Wyszukiwanie kart w wykazie


Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 8718

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2009-08-03 08:31:26
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2009-08-03 09:25:15
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2009-08-17 11:36:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony