Specyfikacje

Wersja do druku

Strona zawiera specyfikace do pobrania w formacie pdf.

ODPOWIEDZI DO SIWZ


Załączone pliki:

SIWZ KSZTAŁTOWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SOKOLINA
(SIWZ_ SOKOLINA.pdf - 762.224 KB) Data publikacji: 2009-07-13 12:55:49 Redaktor: Piotr Giereś
Przedmiar robót do SIWZ KSZTAŁTOWANIE CENTRUM MIEJSCOWOŚCI SOKOLINA
(Przedmiar_Sokolina.pdf - 148.918 KB) Data publikacji: 2009-07-28 08:53:11 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ_SP_Czarnocin
(SIWZ_SP_Czarnocin.pdf - 12053.416 KB) Data publikacji: 2010-04-15 12:44:57 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
(SIWZ_DOWOZ.pdf - 271.693 KB) Data publikacji: 2010-05-18 14:31:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYKONANIE PRZEBUDOWY DRÓG W 2010 r.
(SIWZ_drogi_2010.pdf - 5405.549 KB) Data publikacji: 2010-05-25 13:34:36 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOSTAWA WĘGLA DO URZĘDU GMINY I SZKÓŁ Z TERENU GMINY CZARNOCIN
(SIWZ_OPAL_2010.pdf - 254.499 KB) Data publikacji: 2010-07-22 09:49:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 1
(SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_1.7z - 11727.238 KB) Data publikacji: 2010-08-26 07:58:03 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 2
(SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_2.7z - 13386.994 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:11:47 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 3
(SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_3.7z - 14770.331 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:25:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 4
(SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_4.7z - 14477.215 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:42:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ OCZYSZCZALNIE cz. 5
(SIWZ_OCZYSZCZALNIE_CZ_5.7z - 15128.774 KB) Data publikacji: 2010-08-26 08:57:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ HALA.
(SIWZ__HALA.zip - 96477.227 KB) Data publikacji: 2010-09-02 14:02:29 Redaktor: Piotr Giereś
Umowa hala 2
(Umowa_hala_2.pdf - 988.808 KB) Data publikacji: 2010-09-15 08:30:06 Redaktor: Piotr Giereś
Kosztorys do SIWZ OCZYSZCZALNIE
(kosztorys.zip - 157.028 KB) Data publikacji: 2010-09-16 07:59:33 Redaktor: Piotr Giereś

Opis: Plik w formacie ath i KST

SIWZ KREDYT
(SIWZ_KREDYT.zip - 234.693 KB) Data publikacji: 2010-11-04 12:17:18 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 2 w rodziale E formularz ofertowy
(zalacznik_kredyt.pdf - 94.607 KB) Data publikacji: 2010-11-10 09:31:08 Redaktor: Piotr Giereś
Konserwacja oświetlenia ulicznego 2011
(kons_oswietlenia.pdf - 110.031 KB) Data publikacji: 2011-01-07 11:49:51 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYMIANA ZNISZCZONYCH PODŁÓG W BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLINIE
(SIWZ_Sokolina_podloga.zip - 12684.882 KB) Data publikacji: 2011-04-05 11:55:44 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYMINA PODŁÓG I KORYTARZY ORAZ RYNIEN BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOKOLINIE
(Sokolina_podlogi_rynny.pdf - 221.896 KB) Data publikacji: 2011-04-06 08:20:43 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKOŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN
(SIWZ_DOWOZ2011.pdf - 274.747 KB) Data publikacji: 2011-06-02 09:41:15 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 6 do SIWZ dowóz i odwóz uczniów
(zal6.pdf - 33.463 KB) Data publikacji: 2011-06-06 12:14:57 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN
(SIWZorlik2011.zip - 41203.23 KB) Data publikacji: 2011-06-16 15:20:23 Redaktor: Piotr Giereś
OGŁOSZENIE WYKONANIE BOISK SPORTOWYCH W RAMACH BUDOWY KOMPLEKSU SPORTOWEGO MOJE BOISKO ORLIK 2012 W MIEJSCOWOŚCI CIESZKOWY GMINA CZARNOCIN
(OGLOSZENIE_ORLIK.pdf - 418.13 KB) Data publikacji: 2011-06-16 15:21:17 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy.
(SIWZ_Odnowa_wsi.zip - 21408.542 KB) Data publikacji: 2011-07-19 13:25:32 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Roboty remontowe budynku gimnazjum w Cieszkowach.
(SIWZ_Cieszkowy_gim.zip - 497.1 KB) Data publikacji: 2011-08-04 12:45:59 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Kształtowanie centrum miejscowości Kolosy, Krzyż, Cieszkowy
(SIWZ_odnowa wsi2.zip - 21637.229 KB) Data publikacji: 2011-08-05 14:04:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Dostawa węgla 2011
(SIWZ_WEGIEL_2011.pdf - 257.834 KB) Data publikacji: 2011-09-01 13:42:23 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - wyposażenie świetlic
(SIWZ_swietlice.zip - 928.487 KB) Data publikacji: 2011-09-21 14:51:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - wyposażenie świetlic
(zminaSIWZswietlice.pdf - 40.699 KB) Data publikacji: 2011-09-26 12:48:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ kredyt
(przetarg.kredyt2011.zip - 295.84 KB) Data publikacji: 2011-10-04 09:31:33 Redaktor: Piotr Giereś
Sprostowanie do SIWZ kredyt
(SIWZ_kredyt2011_sprost.pdf - 138.667 KB) Data publikacji: 2011-10-05 12:28:18 Redaktor: Piotr Giereś
Informacja dodatkowa - kredyt
(infdodatkredyt2011.pdf - 1385.831 KB) Data publikacji: 2011-10-05 12:33:07 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011
(SIWZ_odsniezanie2011.zip - 1588.664 KB) Data publikacji: 2011-10-14 16:39:45 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana do SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych 2011
(SIWZ_ZMIANA.zip - 924.743 KB) Data publikacji: 2011-10-17 12:02:19 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina
(SIWZ_SAMOCHOD.zip - 390.819 KB) Data publikacji: 2011-11-04 10:10:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina.
(SIWZ_SAMOCHOD1.zip - 390.952 KB) Data publikacji: 2011-11-14 12:23:24 Redaktor: Piotr Giereś
Modifikacja SIWZ - Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Sokolina
(modyfikacja_SIWZ_samochod.pdf - 74.844 KB) Data publikacji: 2011-11-18 14:55:13 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy gimnazjum w Cieszkowach
(SIWZ_sala_Cieszkowy.zip - 2492.229 KB) Data publikacji: 2012-01-17 13:13:33 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pełnowymiarowej ogólnodostępnej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Czarnocinie
(sala_Czarnocin.zip - 1448.108 KB) Data publikacji: 2012-01-17 15:01:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zakup oleju napędowego
(SIWZ_paliwo_2012.pdf - 227.378 KB) Data publikacji: 2012-02-10 13:37:54 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy odcinek od km 0+000 do 0+715 na dł. 750 mb
(SIWZ_drogakolosy.zip - 8885.213 KB) Data publikacji: 2012-04-11 14:01:31 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Ogłoszenie - Przebudowa drogi gminnej Kolosy Kosówka odcinek od km 0+000 do 0+550 na dł. 550 mb
(SIWZ_droga Kolosy_Kosowka.zip - 10480.542 KB) Data publikacji: 2012-04-11 15:32:29 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb
(SIWZ_STRADOW2012.zip - 5231.257 KB) Data publikacji: 2012-04-30 14:34:18 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów
(SIWZ_Zagajow.zip - 3018.332 KB) Data publikacji: 2012-05-14 13:34:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany
(SIWZ_ Debiany.zip - 2800.535 KB) Data publikacji: 2012-05-14 14:52:18 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Dębiany
(zmianasiwzremontdebiany.pdf - 26.491 KB) Data publikacji: 2012-05-16 11:43:27 Redaktor: Piotr Giereś
Zmiana SIWZ - Modernizacja, remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Zagajów
(zmiansiwzremintzagajow2012.pdf - 26.251 KB) Data publikacji: 2012-05-16 11:44:10 Redaktor: Piotr Giereś
DRUGA SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Chałupki, odcinek od km 0+000 do km 0+270, na dł. 270 mb
(SIWZdrogastradow2_2012.zip - 5232.382 KB) Data publikacji: 2012-05-19 00:06:24 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE GMINY CZARNOCIN
(SIWZ_DOWOZ2012.pdf - 276.179 KB) Data publikacji: 2012-06-01 10:38:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup energii elektrycznej
(SIWZ_ENERGIA.zip - 840.759 KB) Data publikacji: 2012-07-04 09:59:47 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Miławczyce - Dębiany od km 0+000 do km 0+650, dł 650 mb
(SIWZ_Milawczyce2012.zip - 4821.875 KB) Data publikacji: 2012-07-11 11:41:58 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Michałowice - Michałowice od km 0+230 do km 0+750, dl 530 mb
(SIWZ_Michalowice.zip - 6910.304 KB) Data publikacji: 2012-07-11 13:32:32 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Krzyż - Dębiany, odcinek od km 0+500 do km 1+056, dł 556 mb
(SIWZ_KRZYZ_DEBIANY.zip - 4424.71 KB) Data publikacji: 2012-08-01 10:35:06 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zakup i dostawa węgla
(SIWZ_WEGIEL2012.pdf - 218.739 KB) Data publikacji: 2012-08-30 10:00:42 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2012/2013 na terenie Gminy Czarnocin
(SIWZosniezanie2012.zip - 16430.838 KB) Data publikacji: 2012-10-16 12:53:30 Redaktor: Piotr Giereś
Zapytanie ofertowe na konserwację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013
(zaposw2013.pdf - 352.074 KB) Data publikacji: 2012-12-13 11:19:33 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy -Kosówka 2, odcinek od km 0+000 do km 0+685, na dł. 685 mb
(SIWZ_KOLOSY2013.zip - 6405.337 KB) Data publikacji: 2013-04-09 13:13:07 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy - Gościniec, odcinek od km 0+798 do km 1+668, na dł. 870 mb
(SIWZ_kolosygosc_zal.zip - 4912.457 KB) Data publikacji: 2013-04-09 14:26:10 Redaktor: Piotr Giereś
Zapytanie ofertowe - Projekt budowy kontenerowej pompowni wody na istniejącej rozdzielczej sieci wodociągowej w Mikołajowie
(budpompowni2013.pdf - 508.127 KB) Data publikacji: 2013-04-17 12:10:41 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM 2013 r
(SIWZ_dowoz2013.pdf - 2167.072 KB) Data publikacji: 2013-06-26 09:55:21 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Czarnocin- Turnawiec dz. nr ewid. 53, 103 odcinek od km 0+000 do km 1+375, dł. 1375 mb
(SIWZ_czarnocin_turnawiec_2013..zip - 18993.212 KB) Data publikacji: 2013-07-10 14:45:25 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminych w sezonie 2013/2014 na terenie Gminy Czarnocin
(SIWZ_utdrog2013.zip - 1490.088 KB) Data publikacji: 2013-10-02 13:06:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego 2013
(SIWZ_kredyt_2013.zip - 246.96 KB) Data publikacji: 2013-10-31 14:10:41 Redaktor: Piotr Giereś
Udzielenie kredytu długoterminowego 2013 - zmina
(SIWZ_kredyt_2013_zmiana.zip - 269.602 KB) Data publikacji: 2013-11-21 10:52:38 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego druga 2013
(SIWZ_kredyt22013.pdf - 250.948 KB) Data publikacji: 2013-12-04 14:21:26 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie kredytu długoterminowego druga 2013 - korekta
(SIWZ_kredyt2013_korekta.pdf - 141.33 KB) Data publikacji: 2013-12-06 14:08:10 Redaktor: Piotr Giereś
Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - kredyt 2013
(odsetki2.xls - 41.472 KB) Data publikacji: 2013-12-09 14:11:56 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - - Dostawa kruszywa naturalnego łamanego w 2014 roku
(SIWZ_kruszywo2014.pdf - 537.254 KB) Data publikacji: 2014-01-15 11:08:48 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa budynku Filii Bibliotecznej w Michałowicach
(SIWZ_biblioteka2014.zip - 108919.868 KB) Data publikacji: 2014-01-21 12:00:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zagospodarowanie terenu w centrum miejscowości Cieszkowy
(SIWZ_CIESZKOWY2014.zip - 2842.859 KB) Data publikacji: 2014-02-11 12:05:53 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin
(SIWZ_OSWIETLENIE2014.zip - 44733.405 KB) Data publikacji: 2014-03-13 11:49:52 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Soboszów- Zawada, odcinek od km 0+000 do km 1+187, na dł. 1187 mb
(SIWZ_SOBOSZOW_ZAWADA2014.zip - 3034.555 KB) Data publikacji: 2014-03-18 14:24:16 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa pompowni wody w Mikołajowie gmina Czarnocin
(SIWZ_Pompownia_2014.rar - 8472.772 KB) Data publikacji: 2014-03-27 20:38:05 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Termomodernizacja obiektów Gimnazjum w Cieszkowach, Szkoły Podstawowej w Czarnocinie oraz Szkoły Podstawowej w Sokolinie
(siwztermo2014.zip - 37579.936 KB) Data publikacji: 2014-04-02 15:35:37 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Kosówka 3, od km 0+000 do km 0+381, na dł. 381 mb
(SIWZ_kosowka2014.zip - 3608.965 KB) Data publikacji: 2014-04-23 09:13:16 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Czarnocin 2014
(SIWZ_oczyszczalnie2014.zip - 56776.644 KB) Data publikacji: 2014-04-24 12:54:27 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ DOWÓZ I ODWÓZ UCZNIÓW DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM
(SIWZ_dowoz2014.pdf - 388.916 KB) Data publikacji: 2014-05-27 09:32:49 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi Malżyce, odcinek od km 0+000 do km 0+529, na dł. 529 mb.
(SIWZ_drogamalzyce2014.zip - 5557.811 KB) Data publikacji: 2014-05-27 13:32:13 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Stradów - Dębiany, odcinek od km 0+000 do km 0+354, na dł. 354 mb- nawalny deszcz 2013 r
(SIWZ_stradowdroga2014.zip - 19186.769 KB) Data publikacji: 2014-08-13 12:42:15 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Krzyż, odcinek od km 0+666 do km 1+122, na dł. 456 mb- nawalny deszcz 2013 r
(SIWZ_cieszkowydroga2014.zip - 9802.615 KB) Data publikacji: 2014-08-13 13:53:36 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Czarnocin 2014
(SIWZ_oczyszczalnie_2014.zip - 51314.746 KB) Data publikacji: 2014-08-14 14:09:43 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ_Budowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Czarnocin 2014
(SIWZ_wodociag_2014.zip - 20141.273 KB) Data publikacji: 2014-08-14 14:53:09 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ Zakup energii elektrycznej 2014
(SIWZ_energia2014.zip - 1746.364 KB) Data publikacji: 2014-09-08 13:23:45 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ- Przebudowa drogi gminnej Sokolina- Kolosy 3, odcinek od km 0+355 do km 0+659, na dł. 304 mb 2014
(SIWZ_Sokolina_ Kolosy_3.zip - 14797.917 KB) Data publikacji: 2014-09-29 14:09:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin
(SIWZ_odsniezanie2014_2015.zip - 1829.747 KB) Data publikacji: 2014-09-30 14:05:31 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Bieglów, odcinek od km 0+000 do km 0+415, na dł. 415 mb
(SIWZ_droga_bieglow2014.zip - 4387.358 KB) Data publikacji: 2014-10-08 13:24:09 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb
(SIWZ_kolosy_konecmosty2014.zip - 16308.154 KB) Data publikacji: 2014-10-08 14:42:50 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2014/2015 na terenie Gminy Czarnocin w podziale na zadania
(SIWZ_odsniezanie2__2014.zip - 1835.306 KB) Data publikacji: 2014-10-09 15:41:22 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Przebudowa drogi gminnej Kolosy- Koniecmosty, odcinek od km 0+000 do km 0+575, na dł. 575 mb
(SIWZkolosykoiecmosty2014.zip - 15742.975 KB) Data publikacji: 2014-10-23 17:33:11 Redaktor: Piotr Giereś
SIWZ - Udzielenie długoterminowego kredytu bankowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Czarnocin 2014
(SIWZ_kredyt_2014.zip - 3929.816 KB) Data publikacji: 2014-11-26 13:37:50 Redaktor: Piotr Giereś
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 23789

Wprowadził(a) do systemu: Piotr Giereś, data: 2006-06-26 13:09:02
Opublikował(a): Piotr Giereś, data publikacji: 2007-07-03 08:28:48
Ostatnia zmiana: Piotr Giereś, data: 2015-03-13 14:35:45
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony