Informacja z otwarcia ofert na zadanie „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.07.2024r. do 30.

2024-06-19 20:23:56 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja z otwarcia ofert dla zapytania pn. „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Czarnocin” w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r.

2024-06-19 20:17:08 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na „Montaż zewnętrznej samonośnej obudowanej platformy pionowej dla osób niepełnosprawnych przy budynku ośródka zdrowia w Czarnocinie na działce nr 839/1 obręb 0006 Czarnocin"

2024-06-18 13:24:59 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja o wyniku postępowania - Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Bartłomieja Apostoła w Stradowie

2024-06-14 20:54:37 Ogłoszenia

. więcej»

Informacja z otwarcia ofert - Parafia Rzymskokatolica Św. Michała Archanioła w Sokolinie

2024-06-14 20:52:40 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.07.2024r. do 30.09.2025r

2024-06-06 13:43:31 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na zadanie: „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czarnocin”

2024-06-06 13:42:16 Ogłoszenia

. więcej»

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY CZARNOCIN ZA 2023 ROK

2024-06-06 13:28:40 Ogłoszenia

. więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.07.2024r.

2024-06-06 09:58:02 Ogłoszenia

. więcej»

Unieważnienie zapytania ofertowego na zadanie „Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki w schronisku nad zwierzętami bezdomnymi z terenu Gminy Czarnocin”

2024-06-06 09:56:45 Ogłoszenia

. więcej»