Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Malżyce

2021-07-20 19:11:56 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o zebraniu materiałów w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2021-07-14 16:26:13 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym”.

2021-07-02 14:40:16 Ogłoszenia

. więcej»

Badania archeologiczne w Zagajowie i Stropieszynie

2021-06-17 12:02:50 Ogłoszenia

. więcej»

Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację zamówienia "Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresi

2021-06-16 14:43:15 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wydaniu decyzji Nr 3/2021 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Cieszkowy

2021-06-15 15:12:36 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021-06-11 14:47:48 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie Gminy Czarnocin w okresie od 01.07.2021r. do 31.07.2022r.”

2021-06-02 09:46:45 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego którego celem jest : Organizacja imprezy plenerowej

2021-05-28 20:11:09 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pt: „W poszukiwaniu źródeł” – organizacja warsztatów edukacyjnych

2021-05-26 13:43:07 Ogłoszenia

. więcej»