Zapytanie ofertowe na wykonanie usługi pn. Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czarnocin

2021-05-14 09:28:56 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2021-05-11 17:01:57 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w miejscowości Czarnocin

2021-05-10 16:22:54 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na zadanie „Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-05-06 19:33:31 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2021 r

2021-04-30 21:53:06 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym

2021-04-30 19:04:40 Ogłoszenia

. więcej»

ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W/S WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

2021-04-19 19:25:32 Ogłoszenia

. więcej»

Wykaz nieruchomości stanowiący własność Gminy Czarnocin przeznaczonych do dzierżawy

2021-04-02 10:47:08 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-03-31 20:10:34 Ogłoszenia

. więcej»

Wniosek o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwoju sportu.

2021-03-22 17:07:21 Ogłoszenia

. więcej»