Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0.19 ha w obrębie Sokolina

2022-05-19 08:41:09 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0.37 ha w obrębie Koryto

2022-05-19 08:37:48 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze

2022-05-16 16:54:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Zapytanie ofertowe na "Modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

2022-05-12 19:33:39 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2022-05-09 09:09:44 Ogłoszenia

. więcej»

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: „Uczestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2021/2022”.

2022-04-15 09:24:10 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach”

2022-04-04 16:58:54 Ogłoszenia

. więcej»

Decyzja 1/OOŚ/2022 na inwestycję: „Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probołowice, odcinek od km 0+544 do km 1+814, na dł. 1270 mb”

2022-03-31 18:49:05 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenia o kwalifikacji wojskowej

2022-03-24 13:35:36 Ogłoszenia

. więcej»

Obwieszczenie Wójta Gminy o zebraniu dowodów w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Nr 317014T Cieszkowy - Probołowice

2022-03-16 09:10:17 Ogłoszenia

. więcej»