Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:51:14
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:51:08
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, działka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb
Opis zmiany: Zamieszczenie informacji z otwarcia
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:48:57
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:48:10
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, działka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb
Opis zmiany: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:48:51
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:45:28
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi gminnej Mikołajów- Stropieszyn-Krzczonów, działki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dł. 200 mb
Opis zmiany: zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:48:47
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 13:47:16
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Swoszowice, działka nr ewid. 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668, na dł. 668 mb
Opis zmiany: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:55:10
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:55:05
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, działka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb
Opis zmiany: Zamieszczenie Informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:52:32
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:52:26
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi gminnej Mikołajów- Stropieszyn-Krzczonów, działki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dł. 200 mb
Opis zmiany: zamieszczenie Informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:50:04
Krzysztof Adamczyk
2021-10-19 10:49:57
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi gminnej Cieszkowy- Swoszowice, działka nr ewid. 722, odcinek od km 0+000 do km 0+668, na dł. 668 mb
Opis zmiany: zamieszczenie informacji o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 13:43:18
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 13:43:18
Opublikowanie nowego przetargu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagajów, działki nr ewid. 169, 311, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dł. 100 mb:
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 11:35:40
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 11:35:02
Modyfikacja treści strony Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 10:59:54
Krzysztof Adamczyk
2021-10-08 10:59:33
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagajów, działki nr ewid. 169, 311, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dł. 100 mb
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 22:51:45
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 22:51:45
Opublikowanie nowego przetargu Remont drogi gminnej Zagajów- Zięblice, działki nr ewid. 311,186,744 odcinek od km 0+000 do km 0+204, na dł. 204 mb
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 22:29:54
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 22:29:54
Opublikowanie nowego przetargu Remont drogi gminnej Mikołajów- Zagajów, działki nr ewid. 293, 311, odcinek od km 1+122 do km 1+542, na dł. 420 mb
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 12:13:47
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 12:13:41
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagajów, działki nr ewid. 169, 311, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dł. 100 mb
Opis zmiany: zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 10:13:34
Krzysztof Adamczyk
2021-10-07 10:13:21
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Zagajów, działki nr ewid. 169, 311, odcinek od km 0+000 do km 0+100, na dł. 100 mb
Opis zmiany: zamieszczenie informacji o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinalizowanie zamówienia
Krzysztof Adamczyk
2021-10-06 17:44:03
Krzysztof Adamczyk
2021-10-06 17:42:40
Modyfikacja treści strony REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-10-06 17:42:40
Krzysztof Adamczyk
2021-10-06 17:42:40
Dodanie pliku Nr XXXIII-208--2021.pdf do strony REGULAMIN DOSTARCZANIA WODY
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:28:35
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:28:18
Modyfikacja treści przetargu Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, działka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:25:02
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:25:02
Opublikowanie nowego przetargu Przebudowa drogi Kolosy- Koniecmosty, działka nr ewid. 336, odcinek od km 0+575 do km 1+515, na dł. 940 mb
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:01:42
Krzysztof Adamczyk
2021-10-04 17:00:48
Modyfikacja treści przetargu Remont mostu w ciągu drogi wewnętrznej Kolosy- Kosówka, działki nr ewid. 799/1, 799/2, 799/3, 595/2, 623, odcinek od km 0+000 do km 0+054 przez Ciek od Krzyża, nawalny deszcz 2021
Opis zmiany: Zamieszczenie ogłoszenia o wyniku postępowania
Krzysztof Adamczyk
2021-10-01 19:28:46
Krzysztof Adamczyk
2021-10-01 19:28:46
Opublikowanie nowego przetargu Przebudowa drogi gminnej Mikołajów- Stropieszyn-Krzczonów, działki nr ewid. 294/2, 107, odcinek od km 1+265 do km 1+465, na dł. 200 mb
znalezionych: 7226 na 362 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>