Rejestr zmian

Sortuj według daty publikacji OpublikowałSortuj według daty modyfikacji Modyfikował Akcja
Krzysztof Adamczyk
2021-05-13 15:37:21
Krzysztof Adamczyk
2021-05-13 15:37:15
Modyfikacja treści przetargu Remont drogi gminnej Bieglów- Dębiany, działka nr ewid. 103/2, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na dł. 710 mb.
Opis zmiany: Zamieszczenie informacji z otwarcia ofert
Krzysztof Adamczyk
2021-05-13 11:01:12
Krzysztof Adamczyk
2021-05-13 11:00:28
Modyfikacja treści przetargu Remont drogi gminnej Bieglów- Dębiany, działka nr ewid. 103/2, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na dł. 710 mb.
Opis zmiany: zamieszczenie informacji o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:46:29
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:45:34
Modyfikacja treści strony BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:46:06
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:46:06
Dodanie pliku Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartal 2021 r. wg.art 37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.pdf do strony BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:45:34
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:45:34
Usunięcie pliku Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartał 2021 r. wg.art 37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.pdf ze strony BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:42:56
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:42:34
Modyfikacja treści strony BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:42:34
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:42:34
Dodanie pliku Informacja o wykonaniu budzetu za I kwartał 2021 r. wg.art 37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.pdf do strony BUDŻET GMINY NA 2021 ROK
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:39:01
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:38:28
Modyfikacja treści strony Budżet Gminy 2020 rok
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:38:28
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 19:38:28
Dodanie pliku informacja roczna o wykonaniu budzetu za 2020 r. wg.art.37 ust.1 pkt.1 ustawy o finansach publicznych.pdf do strony Budżet Gminy 2020 rok
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:51:55
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:51:26
Modyfikacja treści strony Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat - archiwum
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:51:38
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:50:52
Modyfikacja treści strony Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Czarnocin na okres 3 lat - aktualna
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:48:03
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:47:30
Modyfikacja treści strony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:47:30
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:47:30
Usunięcie pliku regulaminXXV_166_2016.pdf ze strony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:46:33
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:46:09
Modyfikacja treści strony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:46:09
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:46:09
Dodanie pliku Uchwala nr XXIII.139.2020 w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku....pdf do strony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:42:40
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 16:42:28
Modyfikacja treści strony Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 08:39:28
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 08:38:50
Modyfikacja treści przetargu Remont drogi gminnej Bieglów- Dębiany, działka nr ewid. 103/2, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na dł. 710 mb.
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 08:36:50
Krzysztof Adamczyk
2021-05-12 08:36:45
Modyfikacja treści przetargu Remont drogi gminnej Bieglów- Dębiany, działka nr ewid. 103/2, odcinek od km 0+000 do km 0+710, na dł. 710 mb.
Opis zmiany: Zamieszczenie pytań do przetargu oraz odpowiedzi na nie
Krzysztof Adamczyk
2021-05-11 16:56:17
Krzysztof Adamczyk
2021-05-11 16:56:07
Modyfikacja treści przetargu Rewitalizacja centrum wsi Czarnocin
Opis zmiany: zamieszczenie informacji po wyborze najkorzystniejszej oferty
Krzysztof Adamczyk
2021-05-07 16:45:49
Krzysztof Adamczyk
2021-05-07 16:45:31
Modyfikacja treści strony Wykaz firm posiadających zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych
Opis zmiany: Edycja zalaczonych plikow
znalezionych: 6931 na 347 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>