Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pomocniczne - Asystent Rodziny

2021-02-04 18:01:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych

2021-02-01 17:36:32 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnocinie

2021-01-25 21:58:22 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych do Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

2020-06-18 21:44:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Dyrektora Gminnej Bibloioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-02-03 12:18:20 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-01-29 10:56:15 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Informacja o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze - referent ds. infrastruktury komunalnej w Referacie Budownictwa i Geodezji Urzędu Gminy w Czarnocinie

2020-01-29 10:54:44 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne na stanowisko Urzędnicze - Referent do spraw zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami - referent do spraw infrastruktury komunalnej

2020-01-27 12:35:38 Ogłoszenia o naborze

. więcej»

Ogłoszenie o otwartym i konkurencyjnym naborze na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Czarnocinie

2020-01-17 13:23:42 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza nabór na stanowisko urzędnicze - referent do spraw infrastruktury komunalnej więcej»

Ogłoszenie o konkursie na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie

2020-01-17 13:03:02 Ogłoszenia o naborze

Wójt Gminy w Czarnocinie ogłasza konkurs na Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarnocinie więcej»