2022 rok

Wersja do druku
Załączone pliki:

XXXIX/235/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XXXIX-235-2022.pdf - 625.774 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:16:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/236/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(NR XXXIX 236 2022.pdf - 1368.19 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:29:16 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/238/2022 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czarnocin.
(NR XXXIX 238 2022.pdf - 349.97 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:31:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/239/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP.
(NR XXXIX 239 2022.pdf - 196.267 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:32:34 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/240/2022w sprawie ustalenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy w Czarnocinie na 2022 rok
(Nr XXXIX-240-2022.pdf - 137.926 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:35:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/241/2022 w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarnocin na lata 2022 - 2025
(Nr XXXIX-241-2022.pdf - 310.313 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:37:36 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/243/2022 w sprawie wyznaczenia miejsc do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia regulaminu handlu.
(NR XXXIX 243 2022.pdf - 288.214 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:43:01 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/244/2022 w sprawie współdziałania z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w celu grupowego zakupu energi elektrycznej
(Nr XXXIX-244-2022.pdf - 35.301 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:45:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/245/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
(NrXXXIX-245-2022.pdf - 36.197 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:48:08 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XXXIX/246/2022 w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości
(Nr XXXIX-246-2022.pdf - 35.807 KB) Data publikacji: 2022-02-16 17:50:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 8.02.2022r.
(Glosowanie uchwal z 8.02.2022.pdf - 71.693 KB) Data publikacji: 2022-02-23 09:17:46 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Rozstrzygnięcie nadzorcze do Uchwały Nr XXXIX-237-2022 i Nr XXXIX-238-2022
(Rozstrzygniecie nadzorcze do Uchwaly Nr XXXIX-237-2022 i Nr XXXIX-238-2022.pdf - 24.641 KB) Data publikacji: 2022-03-30 18:31:59 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/247/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XL-247-2022.pdf - 540.156 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:13:33 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/248/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XL-248-2022.pdf - 1112.936 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:16:11 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/249/2022 w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki
(Nr XL-249-2022.pdf - 187.922 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:18:15 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/251/2022 w sprawie wprowadzenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarnocin
(Nr XL-251-2022.pdf - 344.28 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:20:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/252/2022 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 w Gminie Czarnocin.
(Nr XL-252-2022.pdf - 354.339 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:21:26 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XL/253/2022 w sprawie podjęcia współpracy Gminy Czarnocin z Zespołem Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach
(Nr XL-253-2022.pdf - 314.057 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:23:00 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 29.03.2022 rok
(Glosowanie uchwal z 29.03.2022.pdf - 69.502 KB) Data publikacji: 2022-04-05 22:31:39 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLI/254/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XLI-254-2022.pdf - 609.928 KB) Data publikacji: 2022-04-21 21:07:19 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLI/255/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok
(Nr XLI-255-2022.pdf - 1097.39 KB) Data publikacji: 2022-04-21 21:09:13 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLI/256/2022 w sprawie określenia zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
(Nr XLI-256-2022.pdf - 189.694 KB) Data publikacji: 2022-04-21 21:11:10 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 14.04.2022 rok
(Glosowanie uchwal z 14.04.2022.pdf - 61.189 KB) Data publikacji: 2022-04-21 21:14:37 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Rozstrzygnięcie nadzorcze z dnia 10.05.2022 Zn: PNK.I.4131.76.2022
(Rozstrz.nadz.do uchw.XLI-256-2022.pdf - 44.441 KB) Data publikacji: 2022-05-11 21:00:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLII/257/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XLII-257-2022.pdf - 589.135 KB) Data publikacji: 2022-05-30 21:41:27 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLII/258/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XLII-258-2022.pdf - 1409.331 KB) Data publikacji: 2022-05-30 21:42:47 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLII/261/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Malżyce
(Nr XLII-261-2022.pdf - 41.357 KB) Data publikacji: 2022-05-30 21:46:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLII/262/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej
(Nr XLII-262-2022.pdf - 38.633 KB) Data publikacji: 2022-05-30 21:48:21 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 24.05.2022 rok
(Glosowanie uchwal z 24.05.2022.pdf - 64.188 KB) Data publikacji: 2022-05-30 21:49:49 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIII/263/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 - 2037
(Nr XLIII-263-2022.pdf - 521.332 KB) Data publikacji: 2022-06-25 19:59:55 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIII/264/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XLIII-264-2022.pdf - 963.535 KB) Data publikacji: 2022-06-25 20:04:35 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIII/265/2022 w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Czarnocinie za rok 2021
(Nr XLIII-265-2022.pdf - 27.5 KB) Data publikacji: 2022-06-25 20:07:25 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIII/266/2022 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykoania budżetu za 2021 rok.
(Nr XLIII-266-2022.pdf - 13.807 KB) Data publikacji: 2022-06-25 20:10:07 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIII/267/2022 w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy z wykoania budżetu za 2021 rok.
(Nr XLIII-267-2022.pdf - 15.309 KB) Data publikacji: 2022-06-25 20:12:10 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 22.06.2022 rok
(Glosowanie uchwal z 22.06.2022.pdf - 61.292 KB) Data publikacji: 2022-06-25 20:14:05 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIV/268/2022 w sprawie przyjęcia zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022- 2037
(Nr XLIV-268-2022.pdf - 608.625 KB) Data publikacji: 2022-07-06 22:18:18 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
XLIV/269/2022 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarnocin na 2022 rok.
(Nr XLIV-269-2022.pdf - 1115.966 KB) Data publikacji: 2022-07-06 22:20:52 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Głosowanie imienne nad uchwałami Rady Gminy w Czarnocinie z dnia 05.07.2022 rok
(Glosowanie uchwal z 5.07.2022.pdf - 61.389 KB) Data publikacji: 2022-07-06 22:22:31 Redaktor: Krzysztof Adamczyk
Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 263

Wprowadził(a) do systemu: Krzysztof Adamczyk, data: 2022-02-16 17:03:27
Opublikował(a): Krzysztof Adamczyk, data publikacji: 2022-02-16 17:05:09
Ostatnia zmiana: Krzysztof Adamczyk, data: 2022-07-06 22:18:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony