Archiwum przetargów

Opublikowany: 2018-03-26 14:49:12
Wygasł: 2018-04-10

Poprawa infrastruktury sportowo rekreacyjnej w miejscowości Bieglów

Opublikowany: 2018-03-12 13:26:10
Wygasł: 2018-03-20

Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Czarnocin od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2019 r

Opublikowany: 2018-03-01 13:38:28
Wygasł: 2018-03-16

Świadczenie usług weterynaryjnych nad zwierzętami bezdomnymi w tym zapewnienie całodobowej opieki w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie gminy Czarnocin

Opublikowany: 2018-01-31 12:06:46
Wygasł: 2018-02-12

Odławianie i transport oraz utrzymanie i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku z terenu gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-12-18 19:42:17
Wygasł: 2017-12-27

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-11-15 09:49:53
Wygasł: 2017-11-23

Dostawa artykułów biurowych do Urzędu Gminy w Czarnocinie

Opublikowany: 2017-10-23 14:37:59
Wygasł: 2017-11-07

Przebudowa drogi gminnej Miławczyce, działki nr ewid. 200/1, 200/2, odcinek od km 0+000 do km 0+750, na dł. 750 mb

Opublikowany: 2017-10-11 14:49:16
Wygasł: 2017-10-19

Wykonanie i dostawę jednej jednostronnej tablicy informacyjnej

Opublikowany: 2017-09-28 14:17:19
Wygasł: 2017-10-06

Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2017/2018 na terenie Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-09-28 10:35:36
Wygasł: 2017-10-16

Świadczenie usług dostępu do Internetu dla 30 Beneficjentów Ostatecznych oraz dla 4 Jednostek podległych w celu zapewnienia trwałości projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Szansa na lepszy start w przyszłość

Opublikowany: 2017-09-20 19:57:39
Wygasł: 2017-10-05

Przebudowa drogi w miejscowości Stradów, działki nr ewid. 559, 551/1,546, odcinek od km 0+000 do km 0+140, na dł. 140 mb

Opublikowany: 2017-09-18 15:06:00
Wygasł: 2017-10-25

Wójt Gminy Czarnocin ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony na sprzedaż niżej wymienionej nieruchomości Nieruchomość rolna niezabudowana oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 160, położona w obrębie nr 8, w miejscowości Kolosy, stanowiąca własność Gminy Czarnocin

Opublikowany: 2017-09-13 12:53:26
Wygasł: 2017-09-28

"Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid.81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb"

Opublikowany: 2017-09-08 16:44:02
Wygasł: 2017-09-25

Przebudowa drogi Czarnocin-Mękarzowice, działka nr ewid. 823, odcinek od km 0+000 do km 0+150, na dł. 150 mb

Opublikowany: 2017-09-05 12:30:05
Wygasł: 2017-09-20

Przebudowa drogi Mękarzowice - Ujęcie, działki nr ewid. 71, 497, odcinek od km 0+000 do km 0+210, na dł. 210 mb

Opublikowany: 2017-08-31 08:39:30
Wygasł: 2017-09-11

Remont remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Stradowie

Opublikowany: 2017-08-30 19:54:23
Wygasł: 2017-09-14

Przebudowa drogi Stradów-Dębiany, działki nr ewid. 371,37,355, odcinek od km 0+362 do km 0+962, na dł. 600 mb

Opublikowany: 2017-08-30 19:43:29
Wygasł: 2017-09-14

Przebudowa drogi Będziaki- Soboszów, działka nr ewid. 82, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dł. 300 mb

Opublikowany: 2017-08-28 14:41:34
Wygasł: 2017-09-12

Przebudowa drogi Kolosy - Charzowice, działka nr ewid. 24, odcinek od km 0+000 do km 0+300, na dł. 300 mb

Opublikowany: 2017-08-28 14:30:55
Wygasł: 2017-09-12

Przebudowa drogi w miejscowości Będziaki, działka nr ewid. 81, odcinek od km 0+000 do km 0+095, na dł. 95 mb


znalezionych: 429 na 22 stronach
<<< poprzednia -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - następna >>>