Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0,19 ha w obrębie Sokolina. Znak:BG.6840.2.6.2020.

2021-01-29 17:49:24 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Mapa nr 1 z lokalizacja dzialki 335_Sokolina

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

 Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: