Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0.37 ha w obrębie Koryto

2022-06-22 18:34:07 Ogłoszenia

. więcej»

Wynik przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0.19 ha w obrębie Sokolina

2022-06-22 18:33:11 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na

2022-06-06 09:31:39 Ogłoszenia

. więcej»

Debata nad raportem o stanie Gminy Czarnocin za 2021 rok

2022-05-30 18:00:38 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 335 o powierzchni 0.19 ha w obrębie Sokolina

2022-05-19 08:41:09 Ogłoszenia

. więcej»

Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0.37 ha w obrębie Koryto

2022-05-19 08:37:48 Ogłoszenia

. więcej»

Zapytanie ofertowe na "Modernizację pomieszczeń Gminnego Ośrodka Zdrowia w Czarnocinie"

2022-05-12 19:33:39 Ogłoszenia

. więcej»

Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2022-05-09 09:09:44 Ogłoszenia

. więcej»

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na wsparcie projektu z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod nazwą: „Uczestnictwo w rozgrywkach klubowych Świętokrzyskiego Związku Piłki Nożnej w Kielcach w klasie B runda wiosenna sezonu 2021/2022”.

2022-04-15 09:24:10 Ogłoszenia

. więcej»

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego pn. „Przebudowa, modernizacja i doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Mękarzowicach”

2022-04-04 16:58:54 Ogłoszenia

. więcej»