Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.5.2020.

2021-01-29 18:03:23 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Mapa z lokalizacji działki 593 Kolosy

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

 Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

 

Zobacz również: