Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.3.2020

2021-01-29 18:31:04 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Mapa nr 1 z lokalizacja działki 160 Kolosy

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: