Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak:BG.6840.2.2.2020.

2021-01-29 18:44:29 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

 Mapa z lokalizacja działki 862 2 Cieszkowy

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: