Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 288 o powierzchni 0,37 ha w obrębie Koryto. Znak:BG.6840.2.1.2020.

2021-01-29 18:53:04 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Mapa nr 1  z lokalizacji działki 288 Koryto

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: