Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 170 o powierzchni 1,12 ha w obrębie Zagaje Stradowskie. Znak:BG.6840.2.7.2020.

2021-03-15 17:36:00 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: