Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 593 o powierzchni 0,2057 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.5.2020.

2021-03-15 17:39:17 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: