Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 172 o powierzchni 0,3394 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.4.2020.

2021-03-15 18:00:45 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: