Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 160 o powierzchni 0,7527 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.3.2020.

2021-03-15 18:02:04 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: