Informacja o wyniku pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 862/2 o powierzchni 0,30 ha w obrębie Cieszkowy. Znak:BG.6840.2.2.2020.

2021-03-15 18:03:13 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Zobacz również: