ZAWIADOMIENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA W/S WYDANIA ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH NA TERENIE GMINY CZARNOCIN

2021-04-19 19:25:32 Ogłoszenia

.

Treść zawiadomienia - pobierz

Zobacz również: