Zapytanie ofertowe na zadanie „Remont sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-05-06 19:33:31 Ogłoszenia

.

Protokół z wybory oferty - pobierz

Odpowiedź do zapytania ofertowego - pobierz

Pytania do zapytania ofertowego - pobierz

Zapytanie ofertowe - pobierz

Przedmiar robót - pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz - pobierz

Załącznik Nr 1 - Formularz (wersja edytowalna) - pobierz

Załącznik Nr 2 - Umowa - pobierz


Zobacz również: