Zarządzenie Wójta Gminy w Czarnocinie w sprawie wyznaczenia terminu wyborów uzupełniających sołtysa sołectwa Czarnocin

2021-05-11 17:01:57 Ogłoszenia

.

Treść zarządzenia - pobierz

Zobacz również: