OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

2011-06-09 12:18:47 Ogłoszenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie budynku sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym obok istniejącego budynku gimnazjum w miejscowości Cieszkowy

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwsalacieszkowy.pdf

Zobacz również: