OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI

2011-06-09 12:23:20 Ogłoszenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na budowie budynku sali gimnastycznej wraz zapleczem socjalnym obok istniejącego budynku szkoły podstawowej w miejscowości Czarnocin

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwsalaczarnocin.pdf

Zobacz również: