Obwieszczenie o wydaniu decyzji

2011-07-29 07:46:15 Ogłoszenia

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegająca na przebudowie sieci elektroenergetycznej w miejscowości Turnawiec gm. Czarnocin

Ogłoszenie jest dostępne pod adresem: http://www.bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwliniaelek2011.pdf

Zobacz również: