X edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne"

2012-02-10 13:56:44 Ogłoszenia

.

Urząd Gminy w Czarnocinie uprzejmie informuje, iż rozpoczęła się X edycja Ogólnokrajowego Konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” Celem konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w procesie pracy w gospodarstwach rolnych oraz wyłonienie gospodarstw mających osiągnięcia we wdrażaniu tych zasad. Kryteria oceny zgłoszonych kandydatur obejmować będą między innymi: - ład i porządek w obrębie obejścia gospodarskiego, zabudowań i stanowisk pracy, - stan budynków inwentarsko – gospodarczych, - stan techniczny maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, - wyposażenie maszyn i urządzeń stosowanych w gospodarstwie, - wyposażenie maszyn i urządzeń rolniczych w osłony części ruchomych, podpory i inne zabezpieczenia, - warunki obsługi i bytowania zwierząt gospodarskich oraz stosowanie środków ochrony osobistej i zasad BHP. Wszystkich zainteresowanych udziałem w tegorocznej edycji prosimy o zgłaszanie swoich gospodarstw do Placówki Terenowej KRUS w Kazimierzy Wielkiej, ul. 1 Maja 15 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16 marca 2012 roku. W tutejszym Urzędzie Gminy (pokój 25) bądź na stronie internetowej www.czarnocin.com.pl jest możliwość pobrania zgłoszenia oraz wglądu do regulaminu. Załączniki: 1. Zgłoszenie udziału w konkursie „BEZPIECZNE GROSPODARSTWO ROLNE” 2. Regulamin Złoszenie udziału w konkursie jest dostępne pod adresem:http://www.bip.czarnocin.com.pl/pliki/zgloszeniebepzagr.pdf Regulamin konkursu jest dostępny pod adresem: http://www.bip.czarnocin.com.pl/pliki/regulaminbezpzagr.pdf

Zobacz również: