Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2012-03-07 13:27:34 Ogłoszenia

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia budowa sceny w parku Podworskim w miejscowości Czarnocin.

Obwieszczenie jest dostępne pod adresem: http://www.bip.czarnocin.com.pl/pliki/obwowszpostepowania2012.pdf

Zobacz również: