Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości rolnej oznaczonej numerem działki 172 o powierzchni 0,3394 ha w obrębie Kolosy. Znak:BG.6840.2.4.2020.

2021-01-29 18:18:23 Ogłoszenia

.

Treść ogłoszenia - pobierz

Mapa z lokalizacji działki 172 Kolosy

Wzór nr 1-Oświadczenie mał. wspólność majątkowa

 Wzór nr 2-Oświadczenie mał. rozdzielność majątkowa

Zobacz również: