Zapytanie ofertowe na realizację zadania pn. „Remont sali gimnastycznej im. Leona Wójcickiego w Sokolinie”.

2021-03-31 20:10:34 Ogłoszenia

.

Protokół wyboru oferty

Zapytanie ofertowe

Przedmiar

Załącznik Nr 1 - formularz - pdf

Załącznik Nr 1 - formularz - (wersja edytowalna)

Załącznik Nr 2 - umowa

Unieważnienie postępowania - pobierz

Zobacz również: